banner_120

Προϊόντα

Αναζήτηση με βάση τον Κατασκευαστή

Γρήγορη Αναζήτηση

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου (website) www.moissiadesguns.gr της εταιρείας με την επωνυμία "ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ", και διακριτικό τίτλο MOISSIADES GUNS που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής οδός Κρατίνου , αρ. 7, ΑΦΜ 051870588, Δ.Ο.Υ.: Α' Αθηνών.

Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν τη Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται , χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό

Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

2. ΌΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ / ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστοτόπο www.moissiadesguns.gr και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που λαμβάνει ο ΧΡΗΣΤΗΣ με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εμφανίζεται στην οθόνη του ΧΡΗΣΤΗ και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας.

Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά τη διαχείριση της παραγγελίας σας.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να ελέγξει την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσει αμέσως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτή τη Σύμβαση.

Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας ο ΧΡΗΣΤΗΣ έλαβε γνώση των εξής στοιχείων:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστοτόπο www.moissiadesguns.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Στο πλαίσιο της καλής πίστεως και για την προστασία του ΧΡΗΣΤΗ παρακαλούμε εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, ο ΧΡΗΣΤΗΣ πριν προχωρήσει στην παραγγελία του να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 211-7109296 ή με αποστολή e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

• Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει και αποδέχεται την υποχρέωση να καταβάλει το αναγραφόμενο στον ιστότοπο τίμημα για τα παραγγελθέντα προϊόντα πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

• Με την εξόφληση του τιμήματος εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΧΡΗΣΤΗ – ΑΓΟΡΑΣΤΗ έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η τελευταία ουδεμία απαίτηση διατηρεί κατά του ΧΡΗΣΤΗ.

• Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την ημέρα της παραγγελίας ενημερώνοντας πρώτα στο τηλέφωνο της έδρας 211-7109296 και μετά αποστέλλοντας σχετική επιστολή στο fax 211-7406711 ή με mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώσει για τις επιλογές που διαθέτει ο ΧΡΗΣΤΗΣ.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Τα προϊόντα θα αποσταλούν στον τόπο που ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με βάση τον τρόπο επιλογής ζωνών στην διάρκεια της διαδικασίας αγοράς και πριν την ολοκλήρωση της.

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ανάλογα με την περιοχή την ποσότητα και κατά περίπτωση.

Τα δωρεάν έξοδα αποστολής δεν αφορούν τα όπλα και πυρομαχικά κάθε είδους.

Η κυριότητα των Προϊόντων μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ αυτά ταξιδεύουν με κίνδυνο του πωλητή κατα την αγορά από τον ΧΡΗΣΤΗ ενώ σε περίπτωση επιστροφής του/των προϊόντων για οιονδήποτε λόγο, αυτά ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή

6. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και τα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απλά μεταπωλεί). Για τέτοια προϊόντα ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα λαμβάνει εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά και μόνο παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

8. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι υπεύθυνος για:

• Την επιλογή Προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς του.

• Την ορθή αποπληρωμή του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων.

• Την τήρηση όλων των όρων του παρόντος

9. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ - Καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει απευθείας από το δίκτυο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ απλά και μόνο λόγω μεταμέλειας (αλλαγής γνώμης, απόφασης), υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

• Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, στο κατάστημα από το οποίο αγοράσθηκε το προϊόν. Επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο τις καθημερινές εργάσιμες ημέρες (εξαιρούνται δηλαδή τα Σάββατα).

• Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (as new) όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κλπ) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσης, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, κ.λπ.).

• Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Σε περίπτωση που η αγορά έχει γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό P.O.S.

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

α) ανοικτά αναλώσιμα

β) προϊόντα από τα οποία λείπει το σειριακό νούμερο,

γ) προιόντα που έχουν γίνει διάφορες επεμβάσεις πχ βάψιμο, τρύπημα, κόψιμο κλπ

δ) Όπλα και πυρομαχικά 

• Προϊόν το οποίο έχει πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

• Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος ο ΧΡΗΣΤΗΣ δικαιούται να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων.

• Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα και αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

• Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να καταργήσει ή να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών της, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα ή τα καταστήματά της.

• Η πολιτική επιστροφών της ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Για την επιθυμία του ΧΡΗΣΤΗ να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας, θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως στο φαξ 211-7406711 ή με e mail αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς εντός της ως άνω προθεσμίας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει έγγραφη έγκριση επιστροφής από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, καλό είναι ο ΧΡΗΣΤΗΣ να ελέγχει προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κλπ). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα, ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 211-7109296 ή με fax στο 211-7406711 ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.

Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

11. ΔΙΑΦΟΡΑ

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου).

Τυχόν καθυστέρηση ή και παράλειψη των μερών να απαιτήσουν την ακριβή τήρηση των όρων του παρόντος ή να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από αυτό, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτησή τους από αυτά.

12. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.